Цигулката се състои от резонаторна кутия (корпус), шийка с гриф, охлюв с ключове, столче (магаренце), струнник, „душичка“ и четири струни; лъкът ѝ е дълъг 75 см. От класическите инструменти цигулката е единственият, който има българско наименование. Корпусът е с форма на две извити навън стремена (горно и долно) и едно извито навътре (средно). Той се състои от заоблена долна дъска (изработена предимно от явор), също така заоблена горна дъска (смърч или червена ела) с два f-образни звукови отвора. и вертикални странични дъски или царги (явор). От значение за резонаторната способност са жилките на дървото, ето защо горната дъска се изработва от надлъжния разрез на ствола, а долната – от сегмент на напречния разрез на ствола. За по-добра акустика дървото трябва да е добре изсушено (общото тегло на цигулката е ок. 400 г.) Горната и долната дъски имат жлебове с кантове и издаден ръб поради по-голямото налягане. Грифът е дървена пластина от абанос. Чрез притискането на струните към нея се определя височината на тонa. Струните в миналото са били изработвани от биологични материали, предимно животински черва. Днес се използват по-често полиетиленови (перлонови) или метални струни. Сам по себе си лъкът, чиято тетива се изработва от косми на конска опашка или полиетиленови влакна, не е част от цигулката, но е изключително важен за звукоизвличането. Майсторите, изработващи цигулки, се наричат лютиери. Цигулката има диапазон от „сол“ на малка октава до „до“ на четвърта октава. Музиката, писана за този инструмент се нотира на цигулков ключ (ключ сол).

Цигулката е музикален инструмент от групата на струнните лъкови инструменти, обикновено с четири струни, настроени на квинта. Тя е най-малкият инструмент от групата на цигулковите инструменти, в която влизат още виолата и виолончелото (понякога към нея е причисляван и контрабаса).

Цигулката, макар че има по-древен произход, придобива в общи линии днешния си вид в Италия през 16 век, като някои допълнителни промени са направени през 18 век. Цигуларите и колекционерите особено ценят инструментите, създадени от 16 до 18 век от Гаспаро да Сало, Джовани Паоло Маджини и фамилиите Страдивари, Гуарнери и Амати в Бреша и Кремона, както и тези на австриеца Якоб Щайнер.

Звукът се извлича от цигулката чрез прокарване на лък по една или повече струни (които могат да бъдат притискани с пръстите на другата ръка, за да се получи пълен набор от тонове), чрез дърпане на струните или чрез различни други техники. Цигулката се използва в различни музикални жанрове, като барокова и класическа музика, джаз, фолк и рокендрол.

Този сайт използва бисквитки. С използването на този сайт вие се съгласявате с употребата им.